Doelgroep

Kinderen van 4 t/m 14 jaar oud en hun ouders vormen de doelgroep van De Stam. In eerste instantie zijn het de ouders die de school voor hun kind(eren) kiezen. Ouders die voor De Stam kiezen kunnen zich conformeren aan onze visie en gaan bewust door het leven. Ze gaan ook bewust om met het opvoeden van hun kind(eren) en natuurlijk ouderschap is iets wat bij hen past of intuïtief al plaatsvindt. Het zijn vaak mensen die (enigszins) hooggevoelig, onderzoekend en eigenwijs zijn.

De ouders van De Stam participeren graag om zo bij te dragen aan de ontwikkeling en het welzijn van hun kind(eren). De ouders zijn bereid om de ontwikkeling waarin het kind zich begeeft te ondersteunen. School en thuis lopen in elkaar over. Deze verbinding vinden wij erg belangrijk voor de kinderen. Ouderbetrokkenheid gebeurt, naast de hulp op school, vooral thuis en levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling en het leersucces van het kind.

De kinderen van De Stam zijn kinderen van een nieuwe tijd en generatie. Ze zijn thuis gewend aan de warmte van het gezin, onvoorwaardelijke liefde, gelijkwaardigheid, gezien en gehoord worden, er mogen zijn en ouders die in de spiegel durven te kijken. Het zijn kinderen die hoogsensitief, hoogbegaafd, temperamentvol en prikkelzoekend of prikkelontwijkend kunnen zijn.

Het voelen van vrijheid binnen een duidelijke structuur en ritme is voor deze kinderen enorm belangrijk. Ze gedijen goed onder genoeg individuele aandacht en echt gezien worden. Ook zijn zij meer op hun gemak in een relatief klein groepje kinderen/mensen. Het is voor deze kinderen niet alleen van belang, dat ze zichzelf kunnen zijn en hierin begeleid worden, maar ook dat ze hun passies mogen ontdekken en gehoor kunnen geven aan dat wat in hen leeft. Kortom authenticiteit is erg belangrijk voor ze.

De kinderen van De Stam zijn kinderen van een nieuwe tijd en generatie. Ze zijn thuis gewend aan de warmte van het gezin, onvoorwaardelijke liefde, gelijkwaardigheid, gezien en gehoord worden, er mogen zijn en ouders die in de spiegel durven te kijken. Het zijn kinderen die hoogsensitief, hoogbegaafd, temperamentvol en prikkelzoekend of prikkelontwijkend kunnen zijn.

Het voelen van vrijheid binnen een duidelijke structuur en ritme is voor deze kinderen enorm belangrijk. Ze gedijen goed onder genoeg individuele aandacht en echt gezien worden. Ook zijn zij meer op hun gemak in een relatief klein groepje kinderen/mensen. Het is voor deze kinderen niet alleen van belang, dat ze zichzelf kunnen zijn en hierin begeleid worden, maar ook dat ze hun passies mogen ontdekken en gehoor kunnen geven aan dat wat in hen leeft. Kortom authenticiteit is erg belangrijk voor ze.

error: