Inspiratie uit het Vrijeschoolonderwijs

23 december 2020
De Stam Bewust en natuurlijk basisonderwijs

Het vrijeschoolonderwijs is ook een grote inspiratiebron voor het onderwijs en de pedagogiek van De Stam. Voor ons heeft de Antroposofie vele raakvlakken met natuurlijk leven, leren en opvoeden. Belangrijke aspecten vanuit het vrijeschoolonderwijs zijn voor ons:

🌳 Leren met hoofd, hart en handen staat centraal.

🌳 Kinderen krijgen de kans hun talenten te ontdekken en ontwikkelen.
🌳 Het gaat niet alleen om leren rekenen en schrijven, maar ook om de persoonlijke ontwikkeling.
🌳 Er wordt rekening gehouden met de ontwikkelfase van het kind. De eerste zeven jaar leren kinderen hun lichaam te gebruiken. De tweede zeven jaar worden dingen meer gevoelsmatig beleefd, er wordt een mening gevormd.
🌳 De natuur is een belangrijk onderdeel van het onderwijspakket. Er wordt veel gewerkt met natuurlijke materialen.
🌳 Beweging is een aspect dat op alle lessen van toepassing is. Het is belangrijk dat een kind actief bezig is met wat hij of zij leert.

🌳 Er wordt gewerkt aan een sterke verbinding tussen leerling, leerkracht en ouders.

Zie hier een korte video over het vrijeschoolonderwijs. https://youtu.be/JQiDviLi7PU

Inspiratie uit het Vrijeschoolonderwijs

23 december 2020
De Stam Bewust en natuurlijk basisonderwijs

Het vrijeschoolonderwijs is ook een grote inspiratiebron voor het onderwijs en de pedagogiek van De Stam. Voor ons heeft de Antroposofie vele raakvlakken met natuurlijk leven, leren en opvoeden. Belangrijke aspecten vanuit het vrijeschoolonderwijs zijn voor ons:

🌳 Leren met hoofd, hart en handen staat centraal.

🌳 Kinderen krijgen de kans hun talenten te ontdekken en ontwikkelen.
🌳 Het gaat niet alleen om leren rekenen en schrijven, maar ook om de persoonlijke ontwikkeling.
🌳 Er wordt rekening gehouden met de ontwikkelfase van het kind. De eerste zeven jaar leren kinderen hun lichaam te gebruiken. De tweede zeven jaar worden dingen meer gevoelsmatig beleefd, er wordt een mening gevormd.
🌳 De natuur is een belangrijk onderdeel van het onderwijspakket. Er wordt veel gewerkt met natuurlijke materialen.
🌳 Beweging is een aspect dat op alle lessen van toepassing is. Het is belangrijk dat een kind actief bezig is met wat hij of zij leert.

🌳 Er wordt gewerkt aan een sterke verbinding tussen leerling, leerkracht en ouders.

Zie hier een korte video over het vrijeschoolonderwijs. https://youtu.be/JQiDviLi7PU

error: