Onze visie

De Stam is een kleinschalige nieuwetijdsschool voor bewust basisonderwijs in verbinding met de natuur en geïnspireerd door het antroposofisch en holistisch mens- en wereldbeeld. 

De school biedt basisonderwijs aan maximaal 24 kinderen van 4 t/m 14 jaar oud. Bij De Stam zien we ieder kind, iedere ouder en iedere leerkracht als een uniek en volwaardig mens, we zijn allemaal gelijk. Ieder mens heeft het recht zijn of haar eigen verhaal, zijn of haar boodschap en doel hier op aarde te ontdekken en uit te dragen. Dit draagt bij aan het grote geheel waar we allemaal deel van uitmaken. We zijn allemaal op aarde om te leren en ervaren in liefde, dat is waar het leven om draait.

Kunnen handelen vanuit je hart en intuïtie is hierbij van essentieel belang en dit willen we de kinderen heel graag meegeven en laten ervaren. Op die manier kan ieder individu zijn of haar talenten ontdekken en uitstralen in de wereld.

Ieder kind heeft een natuurlijke drang en wil om te leren en hier willen wij op vertrouwen en mee werken. We bieden ieder kind een veilige, vertrouwde, liefdevolle, warme, inspirerende en levende omgeving, waarin het de vrijheid krijgt om zijn of haar eigen ontwikkeling door te maken en dus te leren.

Het kind wordt hierin gecoacht door de leerkracht. Naast de kernvakken lezen, schrijven, taal en rekenen is het activiteitenaanbod erg divers met als doel de ontwikkeling van hoofd, hart en handen te stimuleren. Zo hebben we bijvoorbeeld een eigen moestuin, dieren en gaan we naar het bos. We maken samen muziek, zingen en dansen. We zijn creatief bezig en ieder geeft uiting aan zijn of haar innerlijke op een creatieve manier die bij hem of haar past.

We maken ook uitstapjes en leren zo omgaan met de maatschappij en de mensen die er allemaal in leven. We mediteren, doen yoga, balansoefeningen, werken met edelstenen en benaderen ons welzijn en lichaam op een natuurlijke en holistische wijze. We zijn en leven bewust. Bewust van onszelf, de ander, de natuur en het leven.

Ieder kind heeft een natuurlijke drang en wil om te leren en hier willen wij op vertrouwen en mee werken. We bieden ieder kind een veilige, vertrouwde, liefdevolle, warme, inspirerende en levende omgeving, waarin het de vrijheid krijgt om zijn of haar eigen ontwikkeling door te maken en dus te leren.

Het kind wordt hierin gecoacht door de leerkracht. Naast de kernvakken lezen, schrijven, taal en rekenen is het activiteitenaanbod erg divers met als doel de ontwikkeling van hoofd, hart en handen te stimuleren. Zo hebben we bijvoorbeeld een eigen moestuin, dieren en gaan we naar het bos. We maken samen muziek, zingen en dansen. We zijn creatief bezig en ieder geeft uiting aan zijn of haar innerlijke op een creatieve manier die bij hem of haar past.

We maken ook uitstapjes en leren zo omgaan met de maatschappij en de mensen die er allemaal in leven. We mediteren, doen yoga, balansoefeningen, werken met edelstenen en benaderen ons welzijn en lichaam op een natuurlijke en holistische wijze. We zijn en leven bewust. Bewust van onszelf, de ander, de natuur en het leven.

Naast de kernvakken en overige activiteiten die de ontwikkeling van het kind stimuleren, vinden wij het heel belangrijk dat de kinderen leren zichzelf te ontdekken. Wie ben ik, wat voel ik en hoe ga ik daarmee om zodat ik mezelf prettig voel en dichtbij mezelf blijf? Wat zijn mijn grenzen, wat doe ik als ik daarover heen ga, hoe voel ik me dan en wat is dan helpend? Hoe en wanneer sta ik in mijn kracht en hoe blijf ik daar? Kortom, vaardigheden waarmee de kinderen zelfverzekerd en zelfregulerend een volwassen toekomst tegemoet kunnen gaan waarbij ze leven vanuit hun hart en hun leven intuïtief vormgeven.

Wij willen de kinderen, met al hun talenten, laten groeien tot mensen die onafhankelijk en vrij zijn om hun eigen doelen te verwezenlijken. De kinderen worden hierin gecoacht door de leerkrachten. Met dit proces leren de kinderen ook de volwassen wijze lessen en wij staan daar voor open en zijn ons ervan bewust dat dit essentieel is voor de toekomst van ons allemaal.

De natuur speelt een hele belangrijke rol binnen De Stam. We brengen veel tijd door in de natuur en leven zoals de natuur het bedoeld heeft. Ook volgen we het ritme van de natuur, wat ook het natuurlijke ritme van de mens is.

Hiervoor werken we met een jaarritme en jaarfeesten, wat ons structuur, houvast, bezinning en plezier geeft door het hele jaar heen. Ook laten we ieder kind vrij om zijn of haar eigen ritme te voelen en te volgen. Wij vinden dit van essentieel belang zodat de kinderen zich gezien en gehoord voelen en gehoor kunnen geven aan dat wat in hen leeft en aandacht vraagt.

Als leerkrachten/begeleiders volgen wij het kind en bieden datgene aan waar het kind aan toe is, wat een kind nodig heeft of waarvan wij denken dat het in uitgedaagd mag worden. De intrinsieke motivatie blijft voorop staan waardoor we kunnen aansluiten bij de natuurlijke ontwikkeling en groei van het kind.

De natuur speelt een hele belangrijke rol binnen De Stam. We brengen veel tijd door in de natuur en leven zoals de natuur het bedoeld heeft. Ook volgen we het ritme van de natuur, wat ook het natuurlijke ritme van de mens is.

Hiervoor werken we met een jaarritme en jaarfeesten, wat ons structuur, houvast, bezinning en plezier geeft door het hele jaar heen. Ook laten we ieder kind vrij om zijn of haar eigen ritme te voelen en te volgen. Wij vinden dit van essentieel belang zodat de kinderen zich gezien en gehoord voelen en gehoor kunnen geven aan dat wat in hen leeft en aandacht vraagt.

Als leerkrachten/begeleiders volgen wij het kind en bieden datgene aan waar het kind aan toe is, wat een kind nodig heeft of waarvan wij denken dat het in uitgedaagd mag worden. De intrinsieke motivatie blijft voorop staan waardoor we kunnen aansluiten bij de natuurlijke ontwikkeling en groei van het kind.

Iedere dag opnieuw is er ruimte voor kind en leerkracht om behoeftes te volgen en gehoor te geven aan dat wat het lichaam en de ziel nodig heeft of vraagt. Dit kan op school en dit kan ook thuis. Het gezinsleven thuis en het groepsleven op school is met elkaar verweven. Activiteiten kunnen we op beide plekken voortzetten en we maken de verbinding tussen thuis en school. Ouders participeren regelmatig en ook andere familieleden zijn welkom om een bijdrage te leveren aan de school. Hiermee geven we het kind het warme gevoel van een vertrouwde cirkel mensen en dierbaren om hem of haar heen.

De Stam is een plek waar ieder kind terecht kan. De visie van De Stam sluit aan bij het natuurlijk en bewust leven, dus met deze visie kan gekozen worden voor De Stam. De omstandigheden die gecreëerd worden maakt De Stam ook tot een hele geschikte school/omgeving voor hooggevoelige kinderen, ouders en leerkrachten. Hooggevoeligheid kan gepaard gaan met prikkel vermijdend of prikkel zoekend gedrag, temperament en hoog begaafdheid (in vele opzichten die niet altijd aantoonbaar zijn). De Stam biedt deze kinderen de rust, ruimte, regelmaat en vrijheid die voor hen zo belangrijk is. Dit geldt tevens voor de ouders en leerkrachten. Ook zij zullen bij De Stam de rust, ruimte en vrijheid kunnen ervaren die zij nodig hebben als (hoog)gevoelig mens.

error: