Inspiratie uit het Montessori onderwijs

28 december 2020
De Stam Bewust en natuurlijk basisonderwijs

Het Montessori onderwijs vorm ook een inspiratiebron voor het leerplan van De Stam. Ook in deze onderwijsvorm zitten mooie elementen van het natuurlijk leren waar we graag mee willen gaan werken in ons leerplan.

🌳 Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Als je ze op het juiste moment de juiste middelen aanreikt, kunnen ze spontaan heel veel leren.

🌳 Help mij het zelf te doen. Daarbij is het uitgangspunt dat een kind een natuurlijke drang heeft om zichzelf te ontplooien.
🌳 Vrijheid van keuze en vrijheid van bewegen.
🌳 Zorg en verantwoordelijkheid voor eigen werk, zorg voor anderen en hun werk en zorg voor de omgeving.
🌳 Ieder kind krijgt de gelegenheid zich naar eigen aanleg en tempo te ontwikkelen.
🌳 Drie leeftijdsgroepen in één klas. Voor de harmonische ontwikkeling van een kind.

🌳 Leerlingen maken gebruik van speciaal ontwikkelde leermaterialen die afgestemd zijn op verschillende leeftijden en ontwikkelingsfasen.

Bekijk eens dit filmpje over het Montessori onderwijs. https://youtu.be/UzmvtVAuuyI

Inspiratie uit het Montessori onderwijs

28 december 2020
De Stam Bewust en natuurlijk basisonderwijs

Het Montessori onderwijs vorm ook een inspiratiebron voor het leerplan van De Stam. Ook in deze onderwijsvorm zitten mooie elementen van het natuurlijk leren waar we graag mee willen gaan werken in ons leerplan.

🌳 Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Als je ze op het juiste moment de juiste middelen aanreikt, kunnen ze spontaan heel veel leren.

🌳 Help mij het zelf te doen. Daarbij is het uitgangspunt dat een kind een natuurlijke drang heeft om zichzelf te ontplooien.
🌳 Vrijheid van keuze en vrijheid van bewegen.
🌳 Zorg en verantwoordelijkheid voor eigen werk, zorg voor anderen en hun werk en zorg voor de omgeving.
🌳 Ieder kind krijgt de gelegenheid zich naar eigen aanleg en tempo te ontwikkelen.
🌳 Drie leeftijdsgroepen in één klas. Voor de harmonische ontwikkeling van een kind.

🌳 Leerlingen maken gebruik van speciaal ontwikkelde leermaterialen die afgestemd zijn op verschillende leeftijden en ontwikkelingsfasen.

Bekijk eens dit filmpje over het Montessori onderwijs. https://youtu.be/UzmvtVAuuyI

error: