Natuurlijk en bewust kindcentrum

Lente

20 maart 2021
🌼LENTE🌼
Is het geen wonder,
zoals alles groeit,
en zelfs na een winter,
zo prachtig open bloeit.
Het blijft toch bijzonder,
dat warmte en licht,
bij plant, dier en mens,
dit wonder verricht!

🐤🌷🐞🌱☀️

Illustratie: Dorothea Schmid

error: